+48 18 442 91 03 biuro@acerosystem.com

NASZE REALIZACJE

WAWRZYŃCA 19

SUWNICA
Kraków

Remont zabytkowej suwnicy w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z częściową rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejących zabudowań dawnej elektrowni miejskiej w Krakowie na budynek mieszkalny wielorodzinny”. Renowacja polegała na oczyszczeniu elementów suwnicy poprzez wysokociśnieniowe oczyszczenie strumieniem wodnym oraz malowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych. Z uwagi na brak dostępu i możliwości montażu rusztowania, roboty wykonano przy użyciu technik wysokogórskich. Prace nadzorowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.

WAWRZYŃCA 19

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Kraków

Wykonanie stalowych elementów konstrukcyjnych i renowacja zabytkowych elementów dachu w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z częściową rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejących zabudowań dawnej elektrowni miejskiej w Krakowie na budynek mieszkalny wielorodzinny”. Prace nadzorowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.

METAL WELDING SERVICE

HALA PRODUKCYJNA
Czeladź

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej w ramach zadania: „Budowa budynku hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-administracyjnym” dla firmy PPHU Metal Welding Service”. Hala o powierzchni 830 m2. Konstrukcja słupowo-kratownicowa wraz z belkami podsuwnicowymi. Słupy wykonano jako blachownice. Płatwie dachowe systemowe – Voestalpine Metsec.

MERCEDES

SALON
Kraków

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dla rozbudowy salonu samochodowego Mercedesa. Salon samochodowy o powierzchni 550 m2. Główne dźwigary dachowe wykonano jako blachownice o zmiennej wysokości w zakresie 0,4÷1,0 mb. Konstrukcja zabezpieczona P.POŻ do R30. Zastosowano systemowe elementy montażowe do żelbetu Schock Isokorb.

F.H. „KRYSTYNKA”

MAGAZYN
Myślenice

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali dla zadania: „Budynek magazynowy dla firmy F.H. Krystynka w Myślenicach”. Hala o powierzchni 500m2. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynk. Płatwie dachowe systemowe – Voestalpine Metsec.

NEWAG S.A.

HALA
Nowy Sącz

Wykonanie i montaż konstrukcji hali Newag S.A. w Nowym Sączu.

NEWAG S.A.

TOROWISKO
Nowy Sącz

Wykonanie torowisk w posadzkach hal produkcyjnych NEWAG S.A. w Nowym Sączu. W zależności od przeznaczenia danej hali, torowisko wykonano wg technologii:

 • Montaż toru na podkładach drewnianych lub strunobetonowych na tłuczniu z atestem Instytutu Kolejnictwa. Całość zabetonowana do poziomu posadzki hali.
 • Montaż toru na podkładach strunobetonowych bezpośrednio na płycie żelbetowej odciążającej z zastosowaniem podlewki konstrukcyjnej. Całość zabetonowana do poziomu posadzki hali.
 • Montaż toru bez podkładów, bezpośrednio na płycie żelbetowej odciążającej z zastosowaniem podkładek PM49 spawanych do przygotowanych wcześniej płaskowników lub kątowników. Całość zabetonowana lub pozostawiona bez betonowania. • Montaż toru na słupkach stalowych z zastosowaniem podkładek PM49

SGL CARBON

CHŁODNIA WENTYLATOROWA
Nowy Sącz

Modernizacja chłodni kominowej. Przebudowa na chłodnię wentylatorową dla SGL Carbon S.A. – oddział w Nowym Sączu. Zakres prac:

 • Naprawa konstrukcji dwóch istniejących zbiorników żelbetowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odsłoniętego zbrojenia i naprawą wszelkich odspojeń betonu (zastosowanie systemu SOPRO REPADUR).
 • Wykonanie hydroizolacji zbiorników 450 m2 (wewnętrznej oraz zewnętrznej) z zastosowaniem systemu SOPRO DSF 523 + siatka zbrojąca SOPRO KDA 622.
 • Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej pod nowe chłodnie wentylatorowe oraz podesty robocze.
 • Wykonanie dodatkowych słupów wsporczych żelbetowych pod konstrukcję stalową.
 • Dostawa i montaż krat WEMA oraz obłożenie ich arkuszami płyt EPDM.
 • Uszczelnienie przejść rur stalowych fi 300-500 przez żelbetowe ściany zbiornika na wodę chłodniczą – uszczelnienie wykonano z zastosowaniem systemu dwuskładnikowej, epoksydowej żywicy SOPRO BH 869.
 • Wykonanie, dostawa i montaż sit ze stali nierdzewnej.

THERMA S.A.

KŁADKA TECHNOLOGICZNA
Bielsko-Biała

Wykonanie i montaż kładki technologicznej sieci ciepłowniczej wraz z podporami ze stali ocynkowanej dla Therma S.A. Bielsko-Biała. Rozpiętość kładki 39 mb. Konstrukcja nośna kładki wykonana z dwuteowników ażurowych.

NEWAG S.A.

BOCZNICA KOLEJOWA
Nowy Sącz

Wykonanie prac związanych z przebudową bocznicy kolejowej dla Newag S.A. wraz ze wstawką i nowym połączeniem układu torowego Zamawiającego z PKP PLK S.A. Zakres prac:

 • Rozbiórka rozjazdów (3 szt.) i rozbiórka toru 1051 mb;
 • Rozbiórka kozła oporowego (4 szt.);
 • Budowa rozjazdu Rz 1:9 R190 (2 szt.) i Rz 1:7,5 R190 (2 szt.);
 • Budowa nawierzchni kolejowej 580 mb;
 • Regulacja toru w planie i profilu z oczyszczeniem podsypki 690 mb;
 • Zabudowa kozła oporowego żelbetowego (1 szt.);
 • Wykonanie warstwy ochronnej z niesortu kamiennego 1185 m2;
 • Wykonanie ogrodzenia.

NARUTOWICZA

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Kraków

Wykonanie wraz z montażem stalowych elementów konstrukcyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Wykonanie nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych”. Realizacja obejmowała wykonanie, dostawę i montaż stalowych elementów nośnych stropów. Konstrukcja stalowa zabezpieczona P.POŻ do R60. Dostawa i montaż konstrukcji wydzielającej z blachy trapezowej COFRAPLUS 60 wraz ze zgrzaniem trzpieni NELSONA do konstrukcji zespolonej stropów.

MPEC MIELEC

SIEĆ CIEPŁOWNICZA
Mielec

Wykonanie prac w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu”. 2x DN 300, 250, 150, 125, 100, 80, 65, 50, 40, 25 o łącznej długości 3600 mb.

SULTOF

KONSTRUKCJA STALOWA
Stara Iwiczna (k. Warszawy)

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Nadbudowa budynku biurowo magazynowego dla SULTOF Bratkowski i Sobieski”. Hala o powierzchni 380 m2 – dwupoziomowa. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie systemem farb epoksydowo-poliuretanowych.

GOSDROB

KONSTRUKCJA STALOWA
Nowy Sącz

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno-usługowego dla GOSDROB Family Sp. z o.o. Sp. K.”. Powierzchnia zabudowy 800 m2. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie systemem farb epoksydowo-poliuretanowych.