+48 18 442 91 03 biuro@acerosystem.com

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( DZ. Urz. UE L 119, s. 1 ) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych.
  Administratorem danych osobowych ( dalej Administrator ) jest Acero System sp. z o. o.
  z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 188, 33-300 Nowy Sącz,
  NIP : 734 352 39 65, Regon: 123042115
 2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Przetwarzamy dane osobowe, w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy, w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie udzielonej zgody,
  • zatrudnienia pracowników,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 3. Okres przechowywania danych. Przechowujemy dane osobowe:
  • przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą zgody.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej.
 5. Nie profilujemy osób w żaden sposób ( ręczny, półautomatyczny lub zautomatyzowany ) Nie podejmujemy decyzji na podstawie profilowania.
 6. W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw można kontaktować się mailowo pod adresem biuro@acerosystem.com lub pisemnie na adres : Acero System sp. z o. o. , ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz.