+48 18 442 91 03 biuro@acerosystem.com

Certyfikacja Zakładu Przez TÜV Rheinland Polska Sp. Z O. O.

Uzyskaliśmy Ceryfikat Spawalniczy zgodnie z normą EN1090-1, tabela B.1 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN1090-2, do klasy EXC3 oraz Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli

Produkcji zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 09 marca 2011 r. na: Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC3 wg EN1090-2

Certyfikację przeprowadziła:  TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o.